แบรนด์
จบ‼️ ทุกปัญหา โรคกัญชา #กัญชาใบไหม้ ใบเหลือง ราสนิม ใบจุด ราแป้ง ใช้ #ไตรโคเร็กซ์ ผลิตภัณฑ์ #จุลินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ สัตว์และสิ่งแวดล้อม สะดวกใช้งานง่าย ผสมน้ำฉีดพ่นได้เลย…

จบ‼️ ทุกปัญหา โรคกัญชา #กัญชาใบไหม้ ใบเหลือง ราสนิม ใบจุด ราแป้ง ใช้ #ไตรโคเร็กซ์ ผลิตภัณฑ์ #จุลินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ สัตว์และสิ่งแวดล้อม สะดวกใช้งานง่าย ผสมน้ำฉีดพ่นได้เลย…

 • เป็นยาเย็น ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ทุกช่วงอายุพืช
 • เลี้ยงเชื่อจากห้อง LAB ที่ได้มาตรฐาน
 • สายพันธ์ุแข็งแรงมีประสิทธิภาพดีกว่าเจ้าอื่น
 • มีส่วนผสมของสารจับใบแล้ว
 • สามารถเก็บไว้ได้นานถึง 1 ปี
วิธีการใช้
 • 15 กรัม ผสมน้ำได้ 15 ลิตร ใช้ฉีดพ่น
 • 500 กรัม ผสมน้ำได้ 500 ลิตร ฉีดได้ 6.25 ไร่
 • คลุกเมล็ดก่อนปลูก 20 กรัมต่อเมล็ด 2kg.
 • 20 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตรแช่ท่อนพันธ์ุก่อนปลูก
 • ใช้ 1 ส่วน ต่อดินเพาะกล้า 4 ส่วน รองก้นหลุมก่อนปลูก
 • 1 กิโลกรัม ผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัม
 • ใช้ได้ก่อนและหลังเกิดโรค
 • ใช้ฉีดพ่นได้ทั้งทางใบ ดิน ลำต้น
 • ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ เคมี หรือสารกำจัดศัตรูพืชได้
คำแนะนำ
 • ควรเก็บรักษาในที่ร่ม
 • เก็บให้พ้นจากมือเด็ก
ราคาสินค้า
 • ราคา 89 บาท บรรจุ 100 กรัม (ผสมน้ำได้ 100 ลิตร)
 • ราคา 180 บาท บรรจุ 500 กรัม (ผสมน้ำได้ 500 ลิตร)
การสั่งซื้อและชำระเงิน
 • มีบริการเก็บเงินปลายทาง และโอนชำระเงิน
 • ส่งไวทันใจ ส่งทุกวัน
 • ค่าส่งถุงแรก 50 บาท
 • ค่าส่งถุงต่อไปถุงละ 10 บาท
 • สั่ง 10 ถุงขึ้นไป ส่งฟรี
ช่องทางสอบถาม/สั่งซื้อสินค้า
ผลิตและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท ไอเอฟเคแล็บ จำกัด (LAB มาตรฐาน ISO/IEC 17025)