แมลง
แมลงศัตรูพืช

แมลงศัตรูพืช

ในการทำเกษตรนั้นหนึ่งในปัญหาหลักๆที่ชาวเกษตรจะต้องได้พบคือปัญหาแมลงศัตรูพืชที่ระบาดในที่ทำการเกษตร ทำให้สมดุลของระบบนิเวศในที่เพาะปลูกเสียหาย นั่นจึงเป็นเหตุที่เกษตรกรจะต้องหมั่นสำรวจและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของจำนวนแมลงศัตรูพืช และศัตรูธรรมชาติอื่นๆว่าอยู่ในภาวะสมดุลหรือไม่ ทั้งนี้หากสำรวจแล้วแมลงศัตรูพืชและศัตรูตามธรรมชาติสมดุลอยู่แล้ว เกษตรกรไม่ควรดำเนินการใดๆ เพราะอาจทำให้สมดุลเสียและเกิดการทำให้ประชากรศัตรูพืชระบาด

เมื่อไหร่ก็ตามที่ทำให้กลไกธรรมชาติในการจัดการแมลงศัตรูพืช และศัตรูพืชไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรก็อาจจะต้องแทรกแซงกลไกธรรมชาติเพื่อทำการกำจัดแมลงศัตรูพืช และศัตรูพืชอื่นๆด้วยตัวเอง ซึ่งวิธีก็มีมากมายทั้งเรื่องของการเลี้ยงขยายพันธุ์ศัตรูธรรมชาติ การใช้สมุนไพร หรือง่ายกว่านั้นจะเป็นในส่วนของการใช้เคมีหรือจุลินทรีย์ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชและศัตรูพืชตามธรรมชาติอื่นๆ

เรามาทำความรู้จักแมลงศัตรูพืชกันหน่อยดีกว่า

แมลงศัตรูพืช คือสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้อง สร้างความเสียหายแกพืชที่เพาะปลูก เป็นสัตว์ที่ลำตัวแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือศรีษะ อก และท้อง มีผนังหุ้มลำตัวที่แข็ง มีการเจริญเติบโตด้วยการอาศัยการลอกคราบ โดยแมลงก็จะมีหลายชนิดออกไปโดยจะมีการแบ่งชนิดของแมลงตามลักษณะการทำลายดังนี้

1. แมลงจำพวกกัดกินใบ เช่น หนอน ตั๊กแตน ด้วง โดยแมลงศัตรูพืชพวกนี้มีปากแบบกัดกิน สามารถกัดกินใบทั้งหมด หรือกัดกินเฉพาะตัวใบแล้วเหลือเส้นใบไว้ ทำให้พืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ ขาดการสะสมอาหาร และขาดยอดอ่อนสำหรับการเจริญเติบโตต่อไป ส่งผลอย่างหนักกับพืชในเรื่องของการเจริญเติบโตจนถึงขั้นพืชตายได้

2.แมลงจำพวกดูดกินน้ำเลี้ยง เช่น  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยแป้ง เป็นแมลงจำพวกที่มีปากแบบดูด สามารถแทงและดูดน้ำเลี้ยงจากใบ ยอดอ่อน กิ่ง ลำต้น ดอก หรือผล ทำให้พืชที่ถูกดูดกินน้ำเลี้ยงมีรอยไหม้ ใบม้วนเหี่ยว ไม่เจริญเติบโต หรือแคระแกร็น ซึ่งแมลงจำพวกนี้เป็นสาเหตุสำคัญในการถ่ายทอดและแพร่กระจายโรคพืชที่มีเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุอีกด้วย

3.แมลงจำพวกกัดกินราก เช่น ด้วงดีด จิ้งหรีด แมลงกระชอน แมลงพวกนี้เป็นแมลงที่มีปากแบบกัด มักอาศัยและวางไข่อยู่ตามพื้นดิน ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะเข้าทำลายรากพืชจนทำให้พืชยีนต้นแห้งตายเพราะขนาดน้ำและอาหาร

4.แมลงศัตรูพืชจำพวกที่ทำให้เกิดปุ่มปม ได้แก่ ต่อ แตน และเพลี้ยชนิดต่างๆ เป็นกลุ่มที่มีทั้งแมลงแบบปากกัดและแบบดูดกินน้ำเลี้ยง เมื่อแมลงพวกนี้วางไข่บนพืชแล้วมักจะปล่อยสารที่ทำให้พืชเกิดอาการปุ่มปมผิดปกติบนส่วนต่างๆของพืช ทั้ง ดอก ใบ ยอดอ่อน ลำต้น หรือแม้แต่รากก็อาจได้รับผลไปด้วย

ทำความรู้จักแมลงศัตรูธรรมชาติ

แมลงศัตรูธรรมชาติ หมายถึงแมลงที่เป็นประโยชน์มีบทบาทสำคัญในการควบคุมแมลงศัตรูพืชให้อยู่ในสภาพสมดุลตามธรรมชาติ ซึ่งแมลงศัตรูธรรมชาติในที่นี้ก็คือ แมลงห้ำ และ แมลงเบี้ยน แมลงพวกนี้หากมีจำนวนมากพอจะช่วยควบคุมของแมลงศัตรูพืชได้ แต่ปัจจุบันมนุษย์ได้ทำลายแมลงที่มีประโยชน์เหล่านี้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างการเปลี่ยนแปลงสภาพถิ่นที่อยู่ทำให้แมลงห้ำและแมลงเบี้ยนมีน้อยลงไม่เพียงพอต่อการกำจัดแมลงศัตรูพืช ปัจจุบันจึงได้มีการเพาะเลี้ยงแมลงเหล่านี้แล้วนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี

หากคุณไม่อยากเสียเวลาเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติ
ไม่อยากใช้สารเคมีใส่พืชผักของคุณ
ของใช้จุลินทรีย์ป้องกัน จำกัดแมลง บิวทาเร็กซ์ดูสิ!


บิวทาเร็กซ์ #กำจัดเพลี้ยและแมลงศัตรูพืช
– ขนาด 100 กรัม ราคา 89 บาท
– ขนาด 500 กรัม ราคา 180 บาท
#มีบริการเก็บเงินปลายทาง

การใช้งาน – ฉีดช่วงเวลาแดดอ่อนๆ หรือหลัง 16.00 น. เป็นต้นไป
– ฉีด ใบ กิ่ง ก้าน ลำต้น และโคนต้นแนะนำฉีดต่อเนื่อง 5-7 วัน

✪ ช่องทางสอบถาม/สั่งซื้อสินค้า ✪
✉️ข้อความ : https://dlink.me/eQyXb
✉️ไลน์ : @ifklab (มี @ ด้วยนะคะ) https://line.me/ti/p/~@ifklab
Shopee : https://shorturl.asia/hBz3a
Lazada : https://dlink.me/4w3GZ
✆ โทร : 065-529-9099
www.iFKlab.com

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท ไอเอฟเคแล็บ จำกัด (LAB มาตรฐาน ISO/IEC 17025)

#ด้วงหนวดยาว #ด้วงมะพร้าว #ปลวก #เพลี้ยไฟ #เพลี้ยจักจั่น #เพลี้ยอ่อน #เพลี้ยไก่แจ้ #เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล #ไรแดง #แมลงหวี่ขาว #หนอนกระทู้คอรวง #หนอนกอข้าว #หนอนใยผัก #หนอนม้วนใบ #หนอนหนังเหนียว #แมลงปากกัด #ปากดูด