โรคข้าวโพด โรคพืชที่เกิดใน้ข้าวโพด

โรคข้าวโพด โรคพืชที่เกิดใน้ข้าวโพด

ข้าวโพดที่เรารับประทานกันนั้น ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวเหนียว ที่รสชาติอาจต่างกันออกไป แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ การเจริญเติบโตที่ต้องผ่านการดูแลที่ต้องดีเหมือนกัน ทั้งดูแลจากแมลง และโรคพืชต่างๆ ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักโรคในข้าวโพด รวมไปถึงลักษณะของโรคนั้นๆกัน โรคใบจุด โรคใบจุดมักเกิดในช่วงฤดูแล้ง สามารถเข้าทำลายข้าวโพดได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตในทุกๆส่วนของข้าวโพด โดยอาการใบจะเป็นจุดสีเหลืองถึงสีน้ำตาลเข้ม ขนาดเล็ก มีวงสีเหลืองรอบๆ เมื่อมีอาการหนักอาจทำให้ใบไหม้ได้ โรคใบจุดสีน้ำตาล สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในบริเวณเส้นกลางใบ ลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาลเข้ม หลังจากเชื้อเข้าทำลายจะทำให้ใบหัก หรือ เกิดเป็นแผลบนใบเป็นสีน้ำตาลเข้ม จุดติดๆกันอาจทำให้ใบไหม้ นอกจากนี้อาจเห็นที่ลำต้น กาบใบ เปลือกหุ้มฝัก และช่อดอก อาการจะยิ่งหนักในช่วงออกดอก ทำให้ผลผลิตน้อยลง โรคราสนิม สร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวโพดที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง จะทำลายข้าวโพดในระยะออกดอก ระบาดรุนแรงในช่วงปลายฝน ลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาลแดง ค่อนข้างกลม นูนจากผิว  เมื่อโตเต็มที่กลางแผลจะปริออก และเป็นสีน้ำตาลส้มคล้ายสนิม ใบข้าวโพดที่เกิดแผลมากขึ้นจะเหลืองและแห้งในที่สุด โรคราน้ำค้าง ลักษณะอาการเป็นแถบยาวสีเหลืองไปตามความยาวของใบ หรือเป็นทางลายสีเขียวแก่ เขียวอ่อน สีเหลือง สลับเป็นทางยาว เมื่ออาการหนักรอยจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจนเกิดอาการใบไหม้ แห้งตายในที่สุด โดยสามารถเกิดกับข้าวโพดตั้งแต่งอกจนถึงอายุประมาณ1เดือน ในช่วงที่มีฝนตกชุก โรคลำต้นเน่า แบ่งเป็น 2 ลักษณะ – ทำลายทั้งต้นอ่อน ต้นแก่ และฝัก จะเห็นเส้นใยสีขาวเน่าไปทั้งฝัก ที่ลำต้นหลังเชื้อเข้าทำลาย ต้นจะเหี่ยว […]

โรคในมะม่วงที่พ่วงมากับเชื้อรา

โรคในมะม่วงที่พ่วงมากับเชื้อรา

มะม่วงอาจเป็นพืชที่สามารถทนกับโรคพืชต่างๆได้หลายชนิด ทนทานต่อสภาพอากาศ แต่ยังมีโรคต่างๆที่สามารถทำลายผลผลิตและคุณภาพของมะม่วงได้ โรคราดำ ลักษณะเป็นผงสีดำขึ้นปกคลุมส่วนต่างๆของพืช เช่น กิ่ง ช่อดอก ดอก และผล ซึ่งมักพบบริเวณขั้วผล เชื้อราดำส่วนใหญ่ไม่ได้ทำลายเนื้อเยื่อของพืชโดยตรง แต่ราดำบนใบจะบดบังการได้รับแสงของใบ ส่งผบกระทบต่อการการสังเคราะห์แสงและการสร้างอาหารของใบ และเป็นปัญหาต่อการผสมเกสรของดอก ทำให้มะม่วงไม่ติดผล ส่วนคราบราดำที่เกาะผลทำให้ผลไม่สวยและราคาผลผลิตถูกลง โรคราแป้ง ลักษณะคล้ายผงแป้งสีขาวขึ้นปกคลุมส่วนต่างๆของมะม่วง หากเชื้อราเข้าทำลายระยะดอกช่อดอกจะแห้งและดอกร่วง ส่วนในระยะผลอ่อนพบบริเวณ ก้านผลจะถูกทำลาย ส่งผลให้ผลอ่อนร่วงเกือบหมด หรือร่วงหมดทั้งช่อ บางครั้งเชื้อราลุกลามไปขึ้นปกคลุมบริเวณผล ทำให้ผลมะม่วงผิวตกกระเป็นคราบสีเทาหรือสีน้ำตาล โรคยางไหลกิ่งแห้ง บริเวณลำต้นและกิ่งบางสายพันธุ์ มีจุดน้ำยางสีน้ำตาลแตกไหลเยิ้มออกมาจากผิว และไหลลงส่วนล่างของลำต้น เนื้อเยื่อจะเป็นรอยโค้งเว้า น้ำยางข้นสีขาวเมื่อเข้าทำลายยอดมะม่วง จะทำให้ยอดเหี่ยวแห้งตาย บริเวณเปลือกที่แห้งตายจะมีสีคล้ำ โรคแอนแทรคโนส มีจุดสีน้ำตาลเข้มขนาดเล็ก จำนวนมาก แผลที่ใกล้กันอาจลุกลามติดกัน อาจจะทำให้กิ่งมะม่วงไหม้แห้งเป็นสีน้ำตาลเข้มตั้งแต่ปลายยอดจนถึงด้านล่าง ช่อดอกจะเห็นเป็นจุดสีน้ำตาลเข้มขนาดเล็ก หากมีการระบาดรุนแรงช่อดอกอาจแสดงอาการไหม้ดำเสียหาย ทั้งช่อ ส่วนอาการบนผลอ่อนจะปรากฏแผลสีน้ำตาลเข้มขนาดเล็กบนผล จะเห็นได้ชัดเจนเมื่อผลใกล้สุก แผลจะขยายใหญ่ขึ้นมีสีน้ำตาลเข้มหรือดำ โรคใบจุดสนิม ลักษณะเป็นจุดเล็กๆ สีเขียวปนเทา จะขยายใหญ่ขึ้นและเปลี่ยนเป็นสีคล้ายสนิม ซึ่งเป็นระยะที่เชื้อเหล่านี้สร้างอวัยวะขยายพันธุ์ และสามารถแพร่ระบาดไปยังใบอื่นได้ เนื่องจากเชื้อต้องการแสงแดดและความชื้นสูง จึงมักจะเกิดบนใบหรือกิ่งที่ได้รับแสงแดดเสมอ กำจัดเชื้อราสาเหตุในโรคพืชด้วยซันไตรโคร เชื้อคุณภาพสูงและแรงที่สุด . ราคา 189 บาท ขนาด […]

โรคแอนแทรคโนส(Anthracnose)

โรคแอนแทรคโนส(Anthracnose)

โรคแอนแทรคโนส มีสาเหตุจากเชื้อราคอลเลคโตตริกัม (Collectotrichum spp.) สามารถระบาดในอุณหภูมิสูงและชื้น ซึ่งเชื้อจะกระจายได้ทั้งทาง ลม ฝน หรือ แมลง ที่เข้ามาเกาะบริเวณแผล และเชื้อติดไปกับตัวแมลง ทำให้เชื้อระบาดมากขั้น เริ่มจากจุดสีน้ำตาลขนาดเล็กและขยายตัวกว้างขึ้น สีของแผลมีลักษณะเป็นวงคล้ายรอยช้ำ ทําให้เกิดความเสียหายในทุกส่วนของพืช ทั้งผลผลิต ขนาดปริมาณและคุณภาพ   กำจัดทุกปัญหาโรคพืชด้วยชีวภัณฑ์อาทิตย์ทรงกลด ด้วยเชื้อคุณภาพสูงแรงมากกว่าเดิมถึง 8 เท่า . โรครากเน่า โรคโคนเน่า โรคเน่าระดับดิน โรคราใบไหม้ โรคใบจุด โรคใบติด โรคใบเหลือง โรคเหี่ยว โรคไฟทอปธอร่า ราสนิม ราน้ำค้าง โรคแอนแทรคโนส ————— #อาทิตย์ทรงกลด #ไตรโคเดอร์มา #รักษาโรคพืช #กำจัดเชื้อรา #กำจัดหนอน #ส่งตรงจากแล็ป #กำจัดแมลง #กำจัดด้วง #กำจัดเพลี้ย #สารจับใบ #เชื้อคุณภาพสูง ————— #โรครากเน่า #โรคโคนเน่า #โรคผลเน่า #โรคใบติดทุเรียน #โรคเหี่ยว #โรคไฟทอปธอร่า #โรคเน่าคอดิน #โรคกิ่งแห้ง #โรคทุเรียนก้านธูป ————— ✪ ช่องทางสอบถาม/สั่งซื้อสินค้า ✪  ข้อความ : https://dlink.me/FQnO6  ไลน์ : @ifklab (มี @ ด้วยนะคะ) https://line.me/ti/p/~@ifklab Shopee : https://shorturl.asia/hBz3a ✆ โทร : 065-529-9099 www.iFKlab.com . […]

โรคในทุเรียนที่สาเหตุเกิดจากเชื้อรา

โรคในทุเรียนที่สาเหตุเกิดจากเชื้อรา

โรคไฟทอปธอร่า ลักษณะโรคนี้แสดงออกมาได้หลายอย่าง เช่น รากเน่า โคนเน่า ใบเหลือง ใบแห้ง และร่วงสามารถทำความเสียหายได้ ตั้งแต่ผลทุเรียนไม่สมบูรณ์ ไปจนถึงทำให้ทุเรียนเสียหายทั้งต้นอาจต้องโค่นต้นทิ้ง แต่เมื่อโค่นทุเรียนต้นเดิม แล้วปลูกต้นใหม่ในพื้นที่เดิม ตัวเชื้ออาจจะยังอยู่ โรคแอนแทรคโนส เริ่มจากจุดแห้งเล็กๆ สีน้ำตาลแล้วค่อยๆ เข้มขึ้นขยายออกเป็นวงกลมหรือวงรีซ้อนกันอาการของโรคจะเห็นชัดเจนในระยะที่ผลเริ่มสุกและมีความชื้นสูง เมื่อเกิดกับใบอ่อนทําให้ใบหงิกงอ เริ่มจากจุดสีเทาและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม เนื้อเยื่อกลางแผลบางและฉีกขาดเป็นรูโรคแอนแทรคโนสยังสามารถเข้าทําลายกิ่ง ทําให้เกิดอาการไหม้อีกด้วย โรคใบติด ใบที่เป็นโรคจะมีจุดรูปร่างไม่แน่นอน แผลจะขยายใหญ่คล้ายน้ำร้อนลวก เป็นสีน้ำตาลอ่อนและจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อใบแก่ขึ้น อาการไหม้อาจจะเกิดที่บริเวณขอบใบด้านปลายใบกลางใบหรือทั้งใบ ใบที่ถูกเชื้อราทำลายจะมีเส้นใยสีน้ำตาลอ่อนยึดติดอยู่ และเส้นใยของเชื้อราจะลุกลามทำลายใบและกิ่งที่อยู่ติดกัน ราสีชมพูโรค ต้นทุเรียนที่เป็นโรคราสีชมพูจะมีอาการใบเหลืองร่วง คล้ายกับอาการกิ่งแห้งโดยเชื้อราจะเข้าทำลายง่ามกิ่ง และโคนกิ่งทุเรียน ด้วยการสร้างเส้นใยสีขาวอมชมพูปกคลุมผิวกิ่งแล้วแผ่ขยายไปตามกิ่งและลำต้น ถ้าเกิดรอบกิ่งจะทำให้กิ่งทุเรียนแห้งตาย และเมื่อราอายุมากเส้นใยจะเปลี่ยนเป็นสีครีมไปจนถึงสีชมพูอ่อน ทำให้กิ่งทุเรียนปริแตก และล่อนจากเนื้อไม้ส่วนยอดทุเรียนที่ถูกทำลายจะแสดงอาการใบเหลืองแห้งตายเป็นกิ่ง ๆ ราดำโรค บริเวณที่ติดโรคจะมีเส้นใยเชื้อราสีดำเกิดเป็นจุดๆ กระจายไปทั่วใบและผลทุเรียนหรือเกิดเป็นรอยดำ ราดำไม่ได้เข้าทำลายเนื้อเยื่อผลทุเรียน และ ใบ แต่จะปกคลุมที่ส่วนผิวนอกส่งผลให้การสังเคราะห์แสงลดลง ทำให้พืชไม่สามารถสร้างอาหารได้ โรคราแป้ง เชื้อราสีขาวมีลักษณะคล้ายแป้งปกคลุมเปลือกทุเรียน เชื้อสามารถเข้าทำลายผลได้ตั้งแต่เริ่มติดผลอ่อนจนกระทั่งผลแก่่ซึ่งการเข้าทำลายของเชื้อในระยะติดผลใหม่ๆอาจจะทำให้ผลอ่อนนั้นร่วง หรือถ้าเป็นกับผลที่กำลังเจริญเติบโตก็จะทำให้สีผิวทุเรียนผิดปกติ ลักษณะไม่สวย โรคผลเน่า บริเวณก้นผลมักพบจุดช้ำสีน้ำตาลเทา ต่อมาขยายเป็นวงกลมหรือวงรี ไปตามรูปร่างผลอาจพบได้ตั้งแต่ผลยังคงอยู่บนต้น แต่ส่วนใหญ่มักพบเกิดกับผลในช่วง ประมาณ 1 เดือนก่อนเก็บเกี่ยวจนกระทั่งเก็บเกี่ยว และในระหว่างบ่มผลรอสุก […]

❗️หนอนร้ายตายไม่เหลือ เมื่อใช้ซันบีที❗️

❗️หนอนร้ายตายไม่เหลือ เมื่อใช้ซันบีที❗️

ผลิตภัณฑ์กำจัดหนอนทุกชนิดอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเชื้อคุณภาพดีที่สุดและปริมาณมากที่สุด ส่งตรงจากห้องแล็บมาตรฐาน #กำจัดหนอน #กำจัดศัตรูพืช #หนอนใยผัก #หนอนเจาะลำต้น #หนอนคืบละหุ่ง #หนอนผีเสื้อ #หนอนบุ้ง #หนอนกระทู้ผัก #หนอนชอนใบ #หนอนแก้วส้ม #หนอนคืบกะหล่ำ #หนอนด้วง #หนอนเจาะสมอฝ้าย . ราคา 199 บาท ขนาด 100 กรัม ราคา 389 บาท ขนาด 500 กรัม . การสั่งสินค้าและชำระเงิน  โอนชำระเงินทางบัญชีธนาคาร  บริการเก็บเงินปลายทาง ไม่บวกเพิ่ม สามารถ แจ้งที่อยู่ เบอร์โทร และจำนวนที่ต้องการ ได้ท้้งทาง คอมเมนต์ และ อินบ็อกซ์ข้อความfacebookเลยค่ะ ————— ✪ ช่องทางสอบถาม/สั่งซื้อสินค้า ✪  ข้อความ : https://dlink.me/FQnO6  ไลน์ : @ifklab (มี @ ด้วยนะคะ) https://line.me/ti/p/~@ifklab Shopee : https://shorturl.asia/hBz3a ✆ โทร : 065-529-9099 www.iFKlab.com . ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ไอเอฟเคแล็บ จำกัด (LAB มาตรฐาน ISO/IEC 17025)

7 เชื้อราก่อปัญหาในโรคพืช เชื้อราสาเหตุในโรคพืช

7 เชื้อราก่อปัญหาในโรคพืช เชื้อราสาเหตุในโรคพืช

 ผลิตจากห้องแล็บมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้เชื้อที่สดใหม่ เพาะและเลี้ยงเชื้อที่คุณภาพสูงที่สุดและเชื้อมากที่สุด เพาะเชื้อด้วยวิธีที่ถูกต้อง ให้ได้เชื้อที่มีคุณภาพสูงสุด เก็บและเลี้ยงเชื้อในอุณหภูมิและแสงที่เหมาะสม ให้สารอาหารเลี้ยงเชื้อมากกว่า8เท่า—————✪ ช่องทางสอบถาม/สั่งซื้อสินค้า ✪ ข้อความ : https://dlink.me/FQnO6 ไลน์ : @ifklab (มี @ ด้วยนะคะ) https://line.me/ti/p/~@ifklabShopee : https://shorturl.asia/hBz3a✆ โทร : 065-529-9099www.iFKlab.com.ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท ไอเอฟเคแล็บ จำกัด (LAB มาตรฐาน ISO/IEC 17025)

โรคในมะละกอก่อปัญหากวนใจ ใช้ชีวภัณฑ์อาทิตย์ทรงกลด

โรคในมะละกอก่อปัญหากวนใจ ใช้ชีวภัณฑ์อาทิตย์ทรงกลด

มะละกอรากเน่า โคนเน่า ใบด่าง จุดวงแหวนในมะละกอโรคแอนแทรคโนสในมะละกอ. ผลิตจากห้องแล็บมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้เชื้อที่สดใหม่ เพาะและเลี้ยงเชื้อที่คุณภาพสูงที่สุดและเชื้อมากที่สุด เพาะเชื้อด้วยวิธีที่ถูกต้อง ให้ได้เชื้อที่มีคุณภาพสูงสุด เก็บและเลี้ยงเชื้อในอุณหภูมิและแสงที่เหมาะสม ให้สารอาหารเลี้ยงเชื้อมากกว่า8เท่า—————✪ ช่องทางสอบถาม/สั่งซื้อสินค้า ✪ ข้อความ : https://dlink.me/FQnO6 ไลน์ : @ifklab (มี @ ด้วยนะคะ) https://line.me/ti/p/~@ifklabShopee : https://shorturl.asia/hBz3a✆ โทร : 065-529-9099www.iFKlab.com.ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท ไอเอฟเคแล็บ จำกัด (LAB มาตรฐาน ISO/IEC 17025)—————#อาทิตย์ทรงกลด#ไตรโคเดอร์มา#รักษาโรคพืช#กำจัดเชื้อรา#กำจัดหนอน#ส่งตรงจากแล็ป#กำจัดแมลง#กำจัดด้วง#กำจัดเพลี้ย#เชื้อคุณภาพสูง—————#โรคมะละกอ#โรครากเน่า#โรคโคนเน่า#โรคผลเน่า#โรคใบติดทุเรียน#โรคเหี่ยว#โรคไฟทอปธอร่า#โรคเน่าคอดิน#โรคกิ่งแห้ง#โรคทุเรียนก้านธูป

☀ซันไตรโค NO เชื้อราโรคพืช ☀กำจัดทุกเชื้อราที่เป็นปัญหา สาเหตุในโรคพืช ด้วยเชื้อที่คุณภาพสูงที่สุด

☀ซันไตรโค NO เชื้อราโรคพืช ☀กำจัดทุกเชื้อราที่เป็นปัญหา สาเหตุในโรคพืช ด้วยเชื้อที่คุณภาพสูงที่สุด

โรครากเน่า โรคโคนเน่า เน่าระดับดิน โรคราใบไหม้ โรคใบจุด โรคใบติด โรคใบเหลือง โรคเหี่ยว โรคไฟทอปธอร่าราสนิม ราน้ำค้างโรคแอนแทรคโนส  ผลิตจากห้องแล็บมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้เชื้อที่สดใหม่ เพาะและเลี้ยงเชื้อที่คุณภาพสูงที่สุดและเชื้อมากที่สุด เพาะเชื้อด้วยวิธีที่ถูกต้อง ให้ได้เชื้อที่มีคุณภาพสูงสุด เก็บและเลี้ยงเชื้อในอุณหภูมิและแสงที่เหมาะสม ให้สารอาหารเลี้ยงเชื้อมากกว่า8เท่า—————✪ ช่องทางสอบถาม/สั่งซื้อสินค้า ✪ ข้อความ : https://dlink.me/FQnO6 ไลน์ : @ifklab (มี @ ด้วยนะคะ) https://line.me/ti/p/~@ifklabShopee : https://shorturl.asia/hBz3a✆ โทร : 065-529-9099www.iFKlab.com ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท ไอเอฟเคแล็บ จำกัด (LAB มาตรฐาน ISO/IEC 17025)

?กำจัดทุกโรคพืชเชื้อราร้าย อยู่หมัด ด้วย ไตรโคเดอร์มา จาก LAB โดยตรง ที่คุณสามารถซื้อปลีกได้ในราคาโรงงาน ขนาด 100กรัม 89บาท ขนาด 500กรัม 180บาท

?กำจัดทุกโรคพืชเชื้อราร้าย อยู่หมัด ด้วย ไตรโคเดอร์มา จาก LAB โดยตรง ที่คุณสามารถซื้อปลีกได้ในราคาโรงงาน ขนาด 100กรัม 89บาท ขนาด 500กรัม 180บาท

?กำจัดทุกโรคพืชเชื้อราร้าย อยู่หมัด ด้วย ไตรโคเดอร์มา จาก LAB โดยตรง ที่คุณสามารถซื้อปลีกได้ในราคาโรงงาน ขนาด100กรัม 89บาท ขนาด500กรัม 180บาท…?ไตรโคเดอร์มา ที่ดีที่สุด คุณภาพเกินราคา ต้องมั่นใจได้ว่า เชื้อคุณภาพสูง ไม่ปนเปื่อน เพาะเชื้อด้วยวิธีที่ถูกต้อง ได้เชื้อที่มีคุณภาพสูงสุด จากห้อง LAB โดยตรง พิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิต จากห้อง LAB ที่มีมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ ISO/IEC 17025…?ไตรโคเร็กซ์ คุณภาพเกินราคา จากห้อง LAB ที่ส่งตรงถึงมือลูกค้า ไม่ผ่านคนกลาง…ไตรโคเดอร์มา ป้องกันกำจัด โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราร้าย#โรครากเน่า #โรคโคนเน่า #กล้ายุบตาย #ใบไหม้ ใบจุด ใบขีดสีน้ำตาล เมล็ดด่าง ราสนิม ราน้ำค้าง โรคผลเน่า โรคใบติดทุเรียน โรคเหี่ยว โรคไฟทอปธอร่า ทั้งที่ ลูก ผล ต้น ใบ โรคเน่าคอดิน โรคกิ่งแห้ง ทุเรียนก้านธูป?????????????????????…เมื่อ LAB ส่งตรงถึงลูกค้าเอง เห็นผลไว ได้ผลแน่นอน มั่นใจได้?ประสิทธิภาพดี […]